یادداشت های یک لِیدی

چقدر خوندن حالمو خوب میکنه. فقط برای اینکه منو از افکارم دور میکنه

+من و زردآلو خشک هایی که توی دهنم آب میشن :)