یادداشت های یک لِیدی

نمیدونم چرا این روزها همش لحظه هام تلخ میشن. این اتفاقاتِ ریز و درشتِ تلخی که میفتن چرا آخه؟
و خوشی های کوچیک و بزرگم نمیتونن این تلخی هارو قایم کنن


+عنوان: سید علی صالحی