یادداشت های یک لِیدی

چیزی شبیه معجزه

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹ ق.ظ

باید دستِ خستگی را گرفت

بعد دو نفری ولو شد روی تخت

و وقتی چشم هایت را باز می کنی خستگی رفته باشد