یادداشت های یک لِیدی


مَن کُنتُ مَولاهُ، فَهذا عَلِیٌ مَولاهُ

                                                       حضرت محمد (ص)